Om Ærter for Evigt

Her i bloggen Ærter for Evigt vil du i år kunne følge mine forsøg med 30 prøver af ni ærtesorter gennem et helt års dyrkning. Eller er det måske i virkeligheden kun syv sorter?

Skattejagt.

Bloggen er tænkt som en skattejagt på sortsniveau. Jeg vil gerne finde ud af, om de ni sorter, som tidligere var meget dyrket i Skandinavien måske kunne have dyrkningsmæssig værdi i dag. Og jeg vil gerne efterprøve, om de frø af sorterne, vi i dag kan finde i handelen og i genbankerne, giver planter, som passer på de beskrivelser, der findes i de historiske kilder fra den tid, hvor sorterne havde deres største udbredelse. Jeg vil også prøve at undersøge, om nogle af sortsnavnene måske skulle være synonymer. Det angiver kilderne, men hvordan fremstår sorterne i nutiden i forhold til det frømateriale, som vi i dag har adgang til?

Genrelt om ærter.

Hvis du gerne vil vide noget om ærternes generelle historie, dyrkningsmetoder og de forskellige ærtetyper, er en side som f.eks. havenyt.dk meget nyttig.

Rejsekammerater gennem alle tider.

Jeg har kaldt bloggen Ærter for Evigt, fordi ærter på en måde altid synes at have været menneskers rejsekammerater som fødevare gennem de tusinder af år, hvor vi har dyrket jorden. Ærten er ligefrem i England blevet kaldt “the prince of all vegetables”. Og så er der noget håbefuldt over at lave et engelsk ordspil over titlen: Peace Forever.

Bloggens to ærtetyper.

På Ærter for Evigt vil du kunne finde to typer af haveærter. Skalærter og marværter, begge Pisum sativum var. sativum. Skalærternes modne frø er runde og glatte. De er ikke i frisk tilstand så søde og velsmagende som marværterne, men til gengæld tåler de at blive sået tidligere. De er nemlig hårdføre, og deres udvikling er hurtig. Derfor blev de i gamle dage brugt af handelsgartnerne til den ret givtige tidlige dyrkning af ærter til bælgning. Selvom deres udbytte ikke blev anset for at være stort. I forhold til tidlighed er de kun omkring 10 dage tidligere end de tidlige sorter af marværter.
Marværterne er den type haveærter til bælgning, som vi bedst kender i dag. De er kendetegnede ved at deres modne er rynkede. Der eksisterer dog også nogle mellemformer mellem skal- og marværterne. Sorten Record bliver i kilderne beskrevet som en sådan.

Sorterne.

Af skalærter vil du kunne følge:
Daniel O´Rourke/Sangsters No. 1

Og af marværter:
William Hurst
Wonder of America
Wonder of Witham
Fairbeards early Nonpareil
Champion of England
Non plus ultra/Stensært

I den kommende tid.

Du vil i de kommende uger få sorternes historier. Deres beskrivelser vil blive lagt op, så de kan danne grundlag for skattejagten. Du vil også kunne læse om de enkelte frøprøver og genbanks-accessioner af sorterne og være med til såningen af de 30 prøver og forberedelserne af forsøgene med dem. Og der vil selvfølgelig blive lagt masser af billeder op, så du kan komme helt tæt på planterne.

Jeg håber, du vil være med på en rejse ind i ærternes vidunderlige verden her på Ærter for Evigt.

Gamle sorter af køkkenurter

Skattejagt efter gamle sorter af køkkenurter og Ærter for Evigt – nu i 2020 udgave.

Hjemmesiden degamlesorter.dk er lavet for, at du kan gå på skattejagt efter beskrivelser af de gamle sorter af grønsager og deres historie. Det kan du gøre ved at gå ind under menuen Om sidens grønsagsarter. Du vil også under de enkelte køkkenurter kunne læse om de dyrkningsmetoder og frøavlsteknikker, der blev anvendt før 1950.

Baggrund.

Siden er udformet på baggrund af projektet “De gamle sorter af vore køkkenurter – beskrivelse for at genopdage og bevare” og den publikation, som hører til projektet.

Projektets publikation bliver nu tilgængelig via de forskellige sider på hjemmesiden og under menuen Projektets publikation. For at gøre hjemmesiden enkel at opbygge og vedligeholde er kapitlerne fra publikationen lagt ud i deres helhed i PDF-format. OBS! For at komme tilbage til hjemmesiden fra de enkelte PDF-filer brug blot tilbage-pilen.

Ærter for Evigt.

Du kan også følge nogle af sorterne gennem et helt dyrkningsår via min blog her på siden. Den fik i 2019 titlen Ærter for Evigt. Og her i 2020 vil den køre videre under det samme navn. Du finder den til højre eller nederst på smartphone, tablet etc., og du skal blot klikke på de enkelte indlæg efterhånden, som de bliver lagt op, for at følge med.

Dyrkningen af sorterne ”live” er i centrum. For det er med de gamle sorter af køkkenurter som med musik. De skal ud at klinge i jorden og ikke ligge hengemt på et genbibliotek. I den levende dyrkning trives de som rejsekammerater gennem menneskers levede liv.

Visionen for denne side er kort sagt, at sorterne skal bevæge sig fra Ex Situ opbevaring over In Situ og On Farm dyrkning og vedligeholdelse til On Table føde og glæde for mennesker.

Bloggen fik i 2019 som sagt titlen Ærter for Evigt inspireret af et altid nærværende ønske for os mennesker: Peace Forever.

Foredrag, formidling og konsulentbistand

Hvis du er medlem af en havekreds eller en lokalkreds indenfor haveselskabet, kan det være du synes, at et foredrag om de gamle sorter af køkkenurter kunne være interessant. Det kan også være du arbejder eller er elev på en gartnerskole, en landbrugsskole eller et universitet og gerne vil have en gæstelærer eller -foredragsholder til at komme og besøge jer. Eller det kan være, du er ansat på et kulturhistorisk museum og gerne vil have konsulentbistand til at genskabe en historisk have på sortsniveau. I alle disse tilfælde er du velkommen til at kontakte mig via Kontakt.

Honorarer for foredrag etc. går til arbejdet med at opdatere denne side med beskrivelser og historier. De vil også komme til at bidrage til det videre arbejde med de gamle sorter af køkkenurter i form af f.eks. indsamlingsrejser, frøbestillinger etc., for Det stopper ikke her.

Læs mere.

Du kan læse mere på Om siden, og du kan finde mere om begrebet gamle sorter her. Hvis du vil vide noget om det at beskrive gamle sorter, kan du finde det her.

Spørgsmål og kontakt.

Du er altid velkommen til at kontakte mig med spørgsmål via Kontakt. Der kan du også læse lidt om, hvem jeg er, og hvad jeg arbejder med.