Beskrivelse af gamle sorter

Her kan du læse om det at beskrive gamle sorter af køkkenurter og de udfordringer, der er forbundet med det.