Om projektet bag

Hjemmesiden her er er resultatet af arbejdet med projektet ”De gamle sorter af vore køkkenurter – beskrivelse for at genopdage og bevare”.

En lang rejse.

Den er afslutningen på en lang rejse, der begyndte i 2012 med modtagelsen af en nyhedsmail fra et lille svensk frøfirma. Mailen omhandlede problemerne med at beholde de gamle grønsagssorter i handelen. Der produceres og sælges små mængder frø af dem, og de er ikke længere så interessante for den professionelle grønsagsdyrker.

Utallige mennesker har været ledsagere på rejsen.

Mennesker i nutiden, der gennem praktisk hjælp og samtaler om alle emner indenfor grønsagernes vidunderlige og magiske verden, har givet inspiration og energi til rejsen.

Mennesker i fortiden, der gennem generationer har udvalgt de bedste eksemplarer af årets køkkenurter til frø. Og dermed været de vigtigste medvirkende i udviklingen af de sorter, vi i dag kalder gamle.

Arven fra rejsekammeraterne.

Særligt den plantegenetiske arv fra disse sidste rejsekammerater fylder mig med taknemmelighed, ydmyghed og ærefrygt. De samme følelser opfyldes jeg af, når jeg betragter pionerernes arbejde indenfor den rationelle forædling af grønsager.

For uden alle disse menneskers indsats i fortiden var det ikke muligt i dag at dyrke køkkenurter med så gode resultater. Og uden dem havde der ikke været nogen rejse.
Deres bidrag og dem, der har skrevet om det, skylder vi al mulig taknemmelig. Arven fra dem forpligtiger os til at føre de overleverede plantegenetiske ressourcer og viden om dem videre til de kommende generationer.

Håbet, så mørkegrønt som et frodigt kålblad, er, at hjemmesiden her må være et bidrag hertil.

Rejsens ledestjerne.

Citatet her, der er frit oversat efter J. Henri Fabré (1823-1915), har været ledestjernen gennem projektet:

Historien hylder slagmarkerne, hvorpå vi møder vores død, men undlader at tale om markerne, som vi lever af.
Historien kender til navnene på kongernes uægte børn, men husker ikke navnene på de planter, som sikrer os livet.
Dette er den menneskelige dårskabs veje.

Rejsens støtter.

Projektet har været støttet af Miljø- og Fødevareministeriets Udvalget for Plantegenestiske Ressourcer administret af Landbrugsstyrelsen, Foreningen Frøsamlerne, Plums Fond for Fred, Økologi & Bæredygtighed samt Dansk Hortonomforenings Studiefond.