Hvad siger frøkatalogerne?

For at give sortsfortegnelserne i kapitlet om de mest dyrkede sorter et modstykke gennemgås i publikationens bilag ”Hvad siger frøkatalogerne” udvalgte årgange af frøkatalogerne fra de centrale frøfirmaer for hver af de tidsperioder, der blev skitseret i kapitlet om de mest dyrkede sorter før 1950.

I de sortslister, der er blevet resultatet heraf, er alle sorter, der har været i handelen i den enkelte periode, medtaget. Dermed udgør dette bilag et vigtigt redskab, der kan bruges til at lave sammenligninger mellem de monografiske kilders udvalg og frøfirmaernes udbud. Du kan se bilaget her.