Om siden

Skattejagt efter gamle sorter af køkkenurter og Ærter for Evigt.

Her på siden kan du gå på skattejagt efter de gamle sorter af køkkenurter og deres historie. Det kan du gøre ved at læse om de enkelte sorter under menuen Om sidens grønsagsarter. Du vil også kunne læse om de dyrkningsmetoder og frøavlsteknikker, der blev anvendt i forbindelse med den enkelte køkkenurt før 1950.

Ærter for Evigt.

Du kan også følge nogen af sorterne gennem et helt dyrkningsår via min blog, som også er en del af hjemmesiden. Den har dette år har fået titlen Ærter for Evigt, og du finder den til højre eller nederst på smartphone, tablet etc. Du skal blot klikke på de enkelte indlæg efterhånden, som de bliver lagt op, for at følge med.

“Live” dyrkning.

Dyrkningen af sorterne ”live” er i centrum. For det er med de gamle sorter af køkkenurter som med musik. De skal ud at klinge i jorden og ikke ligge hengemt på et genbibliotek. I den levende dyrkning trives de som rejsekammerater gennem menneskers levede liv.

Visionen for denne side er kort sagt, at sorterne skal bevæge sig fra Ex Situ opbevaring over In Situ og On Farm dyrkning og vedligeholdelse til On Table føde og glæde for mennesker.

Dette års blog og skattejagt hedder Ærter for Evigt inspireret af et altid nærværende ønske for os mennesker: Peace Forever.

Jagten på viden.

Jagten efter mere viden om de gamle sorter af køkkenurter begyndte i 2012 med projektet “De gamle sorter af vore køkkenurter – beskrivelse for at genopdage og bevare”.

Projektet afsluttedes i slutningen af 2018 med udgivelsen af publikationen ”De gamle sorter af vore køkkenurter – glimt af deres Skandinaviske historie”. Den bliver nu tilgængelig online på denne hjemmeside via de forskellige sider og under menuen Projektets publikation. For at gøre hjemmesiden enkel at opbygge og vedligeholde er kapitlerne fra publikationen lagt ud i deres helhed i PDF-format. OBS! For at komme tilbage til hjemmesiden fra de enkelte PDF-filer brug blot tilbage-pilen.

Arbejdet i projektet gik ud på at finde ud af, hvilke af de gamle sorter af køkkenurter, der var de mest dyrkede i Skandinavien før 1950. Der skulle også indsamles beskrivelser af sorterne, og historierne om dem skulle findes. Det skulle ske ved at gennemgå skandinaviske samlinger og biblioteker, og der registrere og dokumentere oplysningerne om sorterne i havebøger, havebrugstidsskrifter, forsøgsberetninger og frøkataloger. De vigtigste kilder skulle findes.

Resultatet af dette arbejde blev et dokument på knap 10.000 sider med oplysninger om køkkenurtesorterne. Dokumentet indeholder en totalregistrering af sorterne og deres færd gennem Nordens dyrkningshistorie frem til 1950. Om skæringsåret 1950 og forædlingen af køkkenurter kan du læse mere her.

Formidling af historier og beskrivelser.

Denne hjemmeside er skabt for at formidle de vigtigste historier om og beskrivelser af de sorter, som før 1950 var de mest dyrkede. Se mere om beskrivelse af gamle sorter her

Det er meningen, at beskrivelserne skal inspirere til igen at dyrke de gamle sorter og til at bevare viden om dem. Det er også målet at få skabt klarhed over begrebet gamle sorter og tydeliggøre, hvilke sorter, vi i virkeligheden kan kalde gamle.

Et helt dyrkningsår.

Men en del af sorterne vil som sagt også blive blive dyrket i min have. Og du vil via min blog kunne følge sorterne gennem et helt dyrkningsår og med beskrivelserne i hånden kunne studere dem helt tæt på. Via bloggens mange billeder vil du komme med ud i haven til planterne for selv at gå på jagt efter svar på, om den og den gamle sort, der stadig er i handelen eller opbevaret i en genbank, nu også ifølge beskrivelserne af den, er en gammel sort.

Det hele tager udgangspunkt i de vigtigste kilder og deres forfattere, der ofte gennem historien har været blandt foregangsmændene i arbejdet med de gamle sorter.