Navngivning af sorter

Det at give køkkenurter sortsnavne er af relativ ny dato. Læs mere her.
Der er særligt tre navnedannelser, som man ofte støder på i de nordiske grønsagssorters historie:

  1. Amager
  2. Ender på Torve
  3. Non plus ultra