Hvidkål

 

Hvidkålen Amager Høj Grøn Grami - NBG 1857. Photographer Gitte Kjeldsen Bjørn (NordGen Picture Archive, image 007682)
Hvidkålen ‘Amager Høj Grøn Grami’ – NBG 1857. Photographer Gitte Kjeldsen Bjørn (NordGen Picture Archive, image 007682)

I Nordens Ark for køkkenurtesorter finder vi disse sorter af hvidkål – et (H) bag sorten betyder, at den stadig er i handelen og kan skaffes et af de steder, der er nævnt på side 136 i kapitlet her:

  1. ‘Amager’ (H), som du kan læse om og finde en beskrivelse af i kapitlet Amager samt på side 161 i kapitlet her.
   I Dyrkning af Køkkenurter fra 1921 bringer A. Pedersen s. 97 følgende vigtige oplysninger om ”Amager-Hvidkål”: Amager er den vigtigste af de her i Landet dyrkede Sorter og den, der udelukkende dyrkes til Vinterforsyning. Den stammer fra Amager, hvor den har været dyrket over et langt Tidsrum og blev første Gang udbudt i Handelen i 1853. I Tidens Løb er der fremkommen flere Former af den, indbyrdes saa forskellige, at de godt kunde betegnes som særskilte Sorter. 1) Høj Amager staar den oprindelige Type nærmest. Den er højstokket og meget sildig, har forholdsvis smaa, ballonformede og meget faste Hoveder, der kan opbevares til langt ud paa Foraaret. Stokken gaar højt op i det noget grove Hoved. Er den bedste Eksportkaal, men kræver for at blive veludviklet en lang Voksetid. 2) Halvhøj Amager er tidligere udviklet, men ikke saa holdbar. 3) Lav Amager har meget store, noget flade Hoveder, har den korteste Udviklingstid samt er mindst holdbar. Flere af de hertil hørende Stammer nærmer sig til Efteraarskaal i Udseende og Egenskaber. Imellem de tre Hovedformer findes der iøvrigt allehaande Overgangsformer”
  2. ‘Ditmarsker’/’Københavns torve’ (H), som du kan læse om og finde en beskivelse af i kapitlet Ender på Torve samt på side 158 i kapitlet her.
  3. ‘Ruhm von Enkhuizen’ (H), som du kan læse om og finde en beskrivelse af på side 160 i kapitlet her.
  4. ‘Jåtun kål’/’Jåtunsalgets vinterkål’ – beskrivelse på vej
  5. ‘Moens kål’ – beskrivelse på vej
  6. ‘Rossebö’ – beskrivelse på vej
  7. ‘Brunsviger’ (H) – beskrivelse på vej
  8. ‘Stavanger torg’ – beskrivelse på vej

Du kan læse mere om, hvordån hvidkålssorterne er blevet brugt af gartnerne gennem et helt hvidkåls-år på side 163 i kapitlet her.

Dyrkning og frøavl af hvidkål før 1950.

Hvis du vil vide noget om dyrkning og frøavl af hvidkål før 1950, kan du finde det i Nordisk Illustreret Havebrugsleksikon, der er en af de vigtigste kilder i de nordiske køkkenurters sortshistorie. På hjemmesiden runeberg.org ligger hele 3. udgave fra 1920-21 (årstallene for den indbundne udgave) digitaliseret. Dyrkning og frøavl af hvidkål er omtalt i leksikonets artikel om hovedkål her.

Hvis du gerne vil læse om hvidkål i 1. og 2. udgave af dette fremragende havebrugsleksikon, er de blevet digitaliseret gennem projektet her, og de kan findes på Det kongelige Bibliotek i København ved at klikke og søge her.