Projektets publikation

Du kan her læse kapitlerne fra projektets publikation, som du kan læse om brugen af her. Emnerne er:

 1. Indledning
 2. Gamle sorter og stammer af køkkenurter
 3. Navngivning af sorter
 4. Amager
 5. Ender på Torve
 6. Non plus ultra
 7. Beskrivelse af gamle sorter
 8. Frøavl og frøhandel før 1950
 9. De største havefrøfirmaer
 10. Forædlingsarbejdet før 1950
 11. Forsøgsvirksomheden før 1950
 12. De vigtigste kilder
 13. De mest dyrkede sorter før 1950
 14. Sorterne i det levede liv
 15. De nordiske grønsagssorters vugge
 16. Det stopper ikke her
 17. Bilag 1 – Hvad siger frøkatalogerne?