Blomkål

Erfurter Dværg var den blomkålsort, der fik allerstørst betydning i Skandinavien. Den kan i Danmark følges helt tilbage til 1850-erne. Dyrket i min egen have i sommeren 2018.
‘Erfurter Dværg’ var den blomkålssort, der fik allerstørst betydning i Skandinavien. Den kan i Danmark følges helt tilbage til 1850-erne. Dyrket i min egen have i sommeren 2018.

I Nordens Ark for køkkenurtesorter finder vi de to hovedsorter eller sortskomplekser af blomkål, som blev afgørende for den nordiske blomkålsdyrkning og -forædling i omkring et århundrede fra 1850 til 1950 og endda længere frem – et (H) bag sorten betyder, at den stadig er i handelen og kan skaffes et af de steder, der er nævnt på side 136 i kapitlet her:

  1. ‘Erfurter Dværg’ (H), som du kan læse om og finde en beskrivelse af på side 156 i kapitlet her.
  2. ‘Stor Dansk’, som du kan læse om og finde en beskrivelse af på side 158 i kapitlet her.

Du kan se en blomkålskalender fra 1950-erne på side 163 i kapitlet her.

Følgende citat fra Reinhardt Kristensens Dyrkning af Køkkenurter fra 1954 er i denne sammenhæng særligt interessant:

”Indenfor blomkål findes tilsyneladende et meget stort antal sorter og stammer. Antallet af sorter er dog ikke så stort som antallet af sortsnavne, idet stammer af samme sort i adskillige tilfælde går i handelen under forskellige navne. Af egentlige sorter findes kun få….Disse ”klassiske” blomkålssorter er i nyere tid for en stor del afløst af nyere stammer. Nogle af disse er fremkommet ved udvalg i de oprindelige sorter, andre ved krydsning, navnlig mellem Stor dansk og Erfurter og senere indbyrdes krydsning mellem de nye stammer, så der i dag findes en lang række stammer fra meget tidlige Snebold og Seks Ugers til sildige Stor dansk-typer. Mange af disse stammer bærer specielle navne, såkaldte fantasinavne. De vigtigste er Alpha, Ama, Apollo, Codania. Danagloria, Dania, Diamant, Imperial, Lucullus, Perfektion, Regina, Rex, Safir, Skandia, Succes, Super-Regama, Super Special.” 

Dyrkning og frøavl af blomkål før 1950.

Hvis du vil vide noget om dyrkning og frøavl af blomkål før 1950, kan du finde det i Nordisk Illustreret Havebrugsleksikon, der er en af de vigtigste kilder i de nordiske køkkenurters sortshistorie. På hjemmesiden runeberg.org ligger hele 3. udgave fra 1920-21 (årstallene for den indbundne udgave) digitaliseret. Dyrkning og frøavl af blomkål er omtalt her.

Hvis du gerne vil læse om blomkål i 1. og 2. udgave af dette fremragende havebrugsleksikon, er de blevet digitaliseret gennem projektet her, og de kan findes på Det kongelige Bibliotek i København ved at klikke og søge her.