Frøhandel og frøavl

Frøavl af køkkenurter går lige så langt tilbage i tiden, som dyrkningen af dem. Udvalget af de bedste planter til frø var livsnødvendigt. Sørgede dyrkeren ikke for at samle sine egne frø, var der ingen afgrøde det følgende år, og det blev i tidens løb en integreret del af dyrkningshåndværket at mestre frøavl til selvforsyning. Fra de første skrevne kilder om havebrug og helt frem til 1950-erne er der i enhver havebrugslitteratur med respekt for sig selv anvisninger på grønsagsfrøavl. Læs mere om frøhandel og frøavl i Skandinavien før 1950 her.

Du kan få mere at vide om frøavl og dyrkning af de enkelte grønsagsarter før 1950 ved at klikke på Om sidens grønsagsarter.