Gamle sorter og stammer af køkkenurter

Udtrykket ”gammel sort” eller ”kulturarvssort” anvendes ofte indenfor arbejdet med Plantegenetiske Ressourcer (PGR). Der hersker dog en del uenighed om, hvad begrebet dækker over og beskriver. Det og forholdet mellem sort og stamme kan du læse mere om her.