De nordiske grønsagssorters vugge

Det er fælles for de nordiske lande, at en rationel og organiseret havefrøavl relativt sent i køkkenurtedyrkningens og sorternes historie kom ”til at spille nogen større Rolle, idet man som Regel købte det meste Havefrø fra Udlandet.” Nogle køkkenurter tog man også selv frø af.

De lande, der eksporterede havefrø til Skandinavien, var først og fremmest Tyskland, Holland, England og Frankrig, men det er frøfirmaer fra Tyskland og England, der tegner sig for den absolut største del af indførslen af det havefrø, der solgtes af de nordiske frøhandlere inden og til en vis grad også efter konsolideringen af frøavlen i de skandinaviske lande.

De to lande udgør på en måde de skandinaviske grønsagssorters vugge, som du kan læse om her.