Om Ærter for Evigt

Her i bloggen Ærter for Evigt vil du i år kunne følge mine forsøg med 30 prøver af ni ærtesorter gennem et helt års dyrkning. Eller er det måske i virkeligheden kun syv sorter?

Skattejagt.

Bloggen er tænkt som en skattejagt på sortsniveau. Jeg vil gerne finde ud af, om de ni sorter, som tidligere var meget dyrket i Skandinavien måske kunne have dyrkningsmæssig værdi i dag. Og jeg vil gerne efterprøve, om de frø af sorterne, vi i dag kan finde i handelen og i genbankerne, giver planter, som passer på de beskrivelser, der findes i de historiske kilder fra den tid, hvor sorterne havde deres største udbredelse. Jeg vil også prøve at undersøge, om nogle af sortsnavnene måske skulle være synonymer. Det angiver kilderne, men hvordan fremstår sorterne i nutiden i forhold til det frømateriale, som vi i dag har adgang til?

Genrelt om ærter.

Hvis du gerne vil vide noget om ærternes generelle historie, dyrkningsmetoder og de forskellige ærtetyper, er en side som f.eks. havenyt.dk meget nyttig.

Rejsekammerater gennem alle tider.

Jeg har kaldt bloggen Ærter for Evigt, fordi ærter på en måde altid synes at have været menneskers rejsekammerater som fødevare gennem de tusinder af år, hvor vi har dyrket jorden. Ærten er ligefrem i England blevet kaldt “the prince of all vegetables”. Og så er der noget håbefuldt over at lave et engelsk ordspil over titlen: Peace Forever.

Bloggens to ærtetyper.

På Ærter for Evigt vil du kunne finde to typer af haveærter. Skalærter og marværter, begge Pisum sativum var. sativum. Skalærternes modne frø er runde og glatte. De er ikke i frisk tilstand så søde og velsmagende som marværterne, men til gengæld tåler de at blive sået tidligere. De er nemlig hårdføre, og deres udvikling er hurtig. Derfor blev de i gamle dage brugt af handelsgartnerne til den ret givtige tidlige dyrkning af ærter til bælgning. Selvom deres udbytte ikke blev anset for at være stort. I forhold til tidlighed er de kun omkring 10 dage tidligere end de tidlige sorter af marværter.
Marværterne er den type haveærter til bælgning, som vi bedst kender i dag. De er kendetegnede ved at deres modne er rynkede. Der eksisterer dog også nogle mellemformer mellem skal- og marværterne. Sorten Record bliver i kilderne beskrevet som en sådan.

Sorterne.

Af skalærter vil du kunne følge:
Daniel O´Rourke/Sangsters No. 1

Og af marværter:
William Hurst
Wonder of America
Wonder of Witham
Fairbeards early Nonpareil
Champion of England
Non plus ultra/Stensært

I den kommende tid.

Du vil i de kommende uger få sorternes historier. Deres beskrivelser vil blive lagt op, så de kan danne grundlag for skattejagten. Du vil også kunne læse om de enkelte frøprøver og genbanks-accessioner af sorterne og være med til såningen af de 30 prøver og forberedelserne af forsøgene med dem. Og der vil selvfølgelig blive lagt masser af billeder op, så du kan komme helt tæt på planterne.

Jeg håber, du vil være med på en rejse ind i ærternes vidunderlige verden her på Ærter for Evigt.